Business Sweden söker deltagare till fransk-nordiskt seminarium om fjärrvärme den 8 juni i Paris

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 8 juni arrangeras ett fransk-nordiskt seminarium i Paris för att främja dialog och samarbete inom fjärrvärme och fjärrkyla. De fem nordiska ambassaderna och exportråden i Frankrike organiserar District Energy of Tomorrow – French-Nordic collaborative seminar som seminariet heter.

Utvecklingen av fjärrvärme och kyla prioriteras i Frankrike för att nå landets klimatmål.

Den franska fjärrvärmesektorn, inklusive energimyndigheten ADEME, har uttryckt stort intresse att få insikt i svenska och nordiska erfarenheter och innovationer som har gynnat utvecklingen av fjärrvärme- och fjärrkylenät i Norden. Till exempel är franska städer från organisationen Energy Cities mycket intresserade av kunskaper från svenska och nordiska städer och operatörer som arbetar på området.

Erfarenheter och samarbete

Seminariet anordnas i nära samarbete med aktörerna ADEME, Energy Cities, SNCU, och Euroheat & Power. Målet är att presentera och diskutera erfarenheter, visioner och innovationer för att inspireras inför framtidens fjärrvärmenät. Seminariet ger också möjligheter att initiera och förstärka existerande samarbeten.

Representanter från franska och nordiska städer, energioperatörer, leverantörer, experter samt branschorganisationer deltar. Det ger svenska operatörer och städer unika möjligheter att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med franska och även nordiska nyckelaktörer.

Seminariet arrangeras i form av paneler och rundabordsdiskussioner samt flera nätverksmöjligheter med one-to-one möten och under lunch-, och kaffepauser. Seminariet simultantolkas från franska till engelska.

Intresserade – anmäl intresse direkt här

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Eck, Senior Project Manager, Business Sweden

Tel: +33 153408579

E-post: marie.eck@business-sweden.se

 

Läs programutkast här