Energiföretagen upplyser: ISO 55 000 – verktyg för effektiv förvaltning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Standarden ISO 55 000 Asset management (förvaltning av tillgångar) kan användas av alla företag som har olika typer av infrastruktur, exempelvis elnätsföretag eller fjärrvärmeföretag. Energiföretagen har pratat med Vattenfall som använder sig av den och varmt rekommenderar fler att göra så. Storleken på företag spelar ingen roll.

Standarden beskriver hur ett företag kan förvalta sina tillgångar på effektivaste sätt. Det gäller att använda de gjorda investeringarna på ett så effektivt sätt som möjligt, under investeringens hela livslängd. Standarden beskriver hur man kan tänka kring och arbeta med en investering eller tillgång.

Thomas Lummi som arbetar med distribution av värme och kyla på Energiföretagen Sverige ser fördelar med standarden och förstår samtidigt att det hela måste mogna innan beslut tas:

– Har man inte tänkt i de här banorna, och arbetat som standarden föreslår, kan det ta ett tag innan polletten trillar ned. Men när man kommit till insikt om vad standarden är, och hur den fungerar så vill man arbeta enligt den metodiken och strukturen.

Vattenfall använder standarden

Bara genom att tillämpa standarden kan man spara ganska stora belopp. Det handlar bland annat om att rätt person gör rätt sak vid rätt tidpunkt, och använder rätt resurser.

Mattias Androls är Asset Manager på Vattenfall som använder sig av standarden ISO 55 000. Vi ställde några frågor till honom i ämnet.

Hej Mattias, beskriv förutsättningarna och hur ni jobbar med ISO 55 000?

– Flera enheter inom Vattenfall förvaltar fysiska tillgångar inom vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, värmekraft, värmedistribution och eldistribution. Gemensamt är att de har höga kapitalvärden, lång livslängd och risker som måste hanteras effektivt. För att få ut så mycket värde från tillgångarna som möjligt och tillgodose alla intressenters förväntningar krävs ett lämpligt ramverk för styrning och ledning av tillgångsförvaltningen. Utmaningarna sträcker sig från långsiktiga strategiska beslut till enskilda prioriteringar mellan åtgärder. Vi strävar efter att få en enhetlighet mellan mål, resurser och risker.

Vattenfall är stort, samarbetar ni internt på området?

– Inom Vattenfall har vi en öppen och konstruktiv dialog mellan enheterna och lär av varandra. Det kan till exempel vara att dela med sig av hur man skrivit en strategisk plan för tillgångarna eller formulerat ett ramverk för transparent och konsistent beslutsfattande.

Hur ser ni generellt på standarden ISO 55 000?

– Alla enheter som förvaltar tillgångar förhåller sig till standarden, eller dess föregångare PAS55. Flera enheter har hög ambitionsnivå och har redan certifierat sig eller siktar på certifiering inom några år. Det finns en utbredd konsensus kring att ISO 55 000 tillhandahåller ett lämpligt ramverk för styrning och ledning av tillgångar på ett sätt som andra ledningssystemstandarder inte ger.

Ok, kan du rekommendera detta åt andra energiföretag?

– Jag rekommenderar verkligen alla energiföretag att etablera en strukturerad styrning och ledning av tillgångarna. Det behöver inte vara svårt att uppfylla kriterierna i ISO 55 000 under förutsättning att organisationen fokuserar på värdeskapande, långsiktighet och hantering av risker. Storlek på organisationen spelar ingen roll, det är utmaningen i förvaltningen av tillgångarna som styr ambitionsnivån.

Går det att läsa mer om detta någonstans?

– Den här länken samlar ganska mycket kring Asset Management, om standarden och vad som pågår: https://committee.iso.org/tc251. Den är en bra utgångspunkt och där finns även länkar vidare till andra organisationer. TC251 är namnet på den kommitté inom ISO som arbetar med 55 000-standarderna, och jag är medlem i den tillsammans med ca 60 andra från övriga delar av världen.

Tack Mattias

– Tack själv, hoppas vi får fler användare.