Fjärrvärmens konkurrenskraft i ett energisystem i förändring

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Fjärrvärmedagarna hölls i Göteborg den 24-25 april. Programmets röda tråd var fjärrvärmens konkurrenskraft i framtidens energisystem, som genomgår en stor förändring, och vilka utmaningar och möjligheter detta innebär för fjärrvärmen. De närmare 150 deltagarna fick följa med långt utanför lokalen, med nedslag i rikspolitiken, EU-politiken, intressanta resultat från fjärrvärmeforskningen och i en spaning mot framtiden.

På Fjärrvärmedagarna får man både inblick i teknisk utveckling, politiska initiativ och nya affärsmöjligheter. Detta år var antalet utställare rekordmånga och de fick många besök av intresserade deltagare i pauserna.

Rita Nielsen, WSP i Karlstad, berättar vad hon tyckte var höjdpunkterna under Fjärrvärmedagarna 2017.

Magnus Johansson, Luleå Energi, berättar vad han uppskattade på Fjärrvärmedagarna 2017.

Bra blandning och kompetenta föreläsare 

Utvärderingen visar att många uppskattade just blandningen i programmet och de kompetenta föreläsarna. En av dem var Sven Werner, fjärrvärmeprofessor från Högskolan i Halmstad och välkänd även i den internationella fjärrvärmeforskningen. Han presenterade bland annat resultaten från ett projekt om framtida fjärrvärmeteknik för lågtemperatursystem, från forskningsprogrammet Fjärrsyn.

- Det behövs inte någon helt ny fjärrvärmeteknik för fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH. Våra simuleringar visar att det räcker med tre modifieringar av befintlig teknik för tredje generationens fjärrrvärme; ett trerörssystem i distributionsnäten, lägenhetscentraler i flerbostadshus och längre termiska längder i fjärrvärmecentraler och kundernas värmesystem, berättade han.

- Den föreslagna tekniklösningen för 4GDH uppfyller visionstemperaturerna 50 grader i framledningen till kunderna och omkring 20 grader i returledningen från nybyggda bostadshus. Det gör vårt förslag till tekniklösning världsunik. Ingen annan har tidigare visat hur dessa två visionstemperaturer ska kunna uppnås, konstaterade Sven Werner.
(Läs mer om projektet i Fjärrvärmetidningen nr 1 2017, sid 11.)

På spaning mot framtiden

Deltagarna fick också ta del av EU-politikens, och framför allt vinterpaketets, påverkan på fjärrvärmen och EU-politikens tänkbara påverkan på framtida bränslen. Med hjälp av Bosse Andersson från Energiföretagen Sverige fick de också inspiration till hur de kan bli bättre på att sia om framtiden.

- Ingen kan säkert veta vad som kommer. Försök att öppna sinnet och göra dig fri från nutänk. Lyssna, ta in andras tankar och tänk efter själv, var Bosses uppmaning till publiken.

Från kundsidan medverkade Therese Rydstedt från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Med Prisdialogen som exempel på bra samverkan uppmanade hon fjärrvärmeföretagen att vara aktiva och samverka med kunderna även i deras strävan efter ökad hållbarhet. Även Johan Barth från Geotec pratade om samverkan. I detta fall mellan geoenergi och fjärrvärme, för att göra två bra system ännu bättre.

Andra uppskattade inslag under konferensens första dag var resultat från forskningsprojektet Värmemarknad Sverige, Fortum Värmes satsning på Stockholm Data Parks och Strategisk tillgångsförvaltning. Dagen leddes med säker hand av Jenny Larsson, vd på Vattenfall Värme och Årets kraftkvinna 2016.

Under andra dagen kunde deltagarna välja olika sessioner; IT eller Systemlösningar och systemsyn. Cybersäkerhet och fjärrvärmens risker och sårbarhet fanns också på programmet. Och deltagarna fick ta del av värdföretaget Göteborgs Energis utmaningar och möjligheter när staden nu växer snabbt. Samverkan är ett ledord även där. Vad som händer inom fjärrvärmeforskningen när Fjärrsyn avslutas i sommar och vikten av bra askhantering var andra intressanta punkter.

Om du inte hade möjlighet att vara med på Fjärrvärmedagarna får du en ny chans nästa år. Då blir det i Stockholm, den 24-26 april 2018.

Fler röster från deltagarna

"Många bra föreläsningar och föreläsare. Intressanta ämnen."

"Bra blandning av experter, branschfolk och leverantörer."

"Jag tyckte arrangemanget totalt sett var mycket bra."

"Det är trevligt branschfolk i fjärrvärmebranschen. Jag har varit runt en del och kan jämföra :)"