Geodes vårseminarium i Bryssel: ”Elnätsföretagens roll på en elmarknad i stark förändring”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det var Geodes avgående ordförande Reinhardt Brehmers sista vårseminarium och rubriken var ”The new energy market – how success for consumers depends on local energy companies”.

Bakgrunden till seminariet är förstås det stora paket av lagstiftning som EU-kommissionen presenterade för cirka ett halvår sedan. Paketet – som är att de största lagstiftningspaket som EU-kommissionen presenterat – innehåller bland annat ett antal revideringar av existerande EU-direktiv: elmarknadsdirektiven, energieffektiviseringsdirektivet och förnybarhetsdirektivet. Samtidigt förhandlas ett nytt utsläppshandelssystem.

Mer flexibilitet krävs

– Förändringen av elmarknaden med mer icke-styrbar elproduktion kommer kräva en mer flexibel och integrerad marknad där skillnaderna i tillgänglig produktion och efterfrågan måste hanteras med mer efterfrågeflexibilitet, energilager och mer gränsöverskridande råkrafthandel, menade Joachim Balke på Arias Canetes kabinett.

Elnätsföretagen påverkas i allra högsta grad av dessa förändringar och en diskussion har till exempel handlat om vilken aktör som får äga och driva energilager. Här menar bland annat medlemmar inom Geode att elnätsföretagen borde ha en roll att spela, inte minst som elnätföretagen redan har en uppgift att balansera elnätet. Kommissionens förslag innebär att energilager inte, utom i väldefinierade undantagsfall, får hanteras av elnätsföretag.

Aggregatorns roll

Ett annat potentiellt kontroversiellt förslag som diskuteras är det som kallas aggregator (en slags effekthandlare som samlar ihop många små eller stora kunders flexibilitet och säljer in på marknaden).

– Energiföretagen Sverige menar att aggregatorer redan kan etablera sig på marknaden och skulle göra det om det var lönsamt. Någon reglerad gräddfil där de undantas från balansansvar är inte lämpligt för att underlätta detta, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem på Energiföretagen Sverige.

Hans Kreisel, vd för Skellefteå Kraft AB, gjorde en exposé över hur långt vi trots allt kommit i elmarknadens förändring sedan 1990-talet då elmarknadens avreglering var i sin linda. Uppdelningen i olika funktioner hade bara börjat. Han tog upp frågan om aggregatorrollen och förde fram möjligheten att elnätsföretaget tar på sig den rollen eftersom de bland annat redan har en massa information tillgängligt om kundens elanvändning.

– Vi måste ”rethink the 90’ies”, avslutade Hans Kreisel.

Efter seminariet ägde Geodes föreningsstämma rum. Till ny ordförande valdes Dr. Götz Brühl, vd för Stadtwerke Rosenheim.

Geode organiserar mindre elnätsföretag - svenskt i styrelsen

Geode är en organisation för framför allt mindre elnätsföretag. Dessa har tillsammans 100 miljoner kunder i 15 länder. Energiföretagen Sverige och ett antal andra svenska företag är medlemmar i Geode (Skellefteå Kraft Elnät AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Kraftringen Energi AB, Jämtkraft Elnät AB och Mälarenergi AB).

Geodes styrelse har nu tre svenska medlemmar: Sylvia Michel, vd Kraftringen (mitt på bilden ovan) Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft AB (till vänster på bilden) och Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige (bilden till höger). De två sistnämnda valdes in vid Geodes årsmöte den 11 maj.

Läs mer om Geode här