Mall för egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som en hjälp till de elnätsföretag som behöver ta fram ett egenkontrollprogram för att kunna uppfylla Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter har nu en enkel mall tagits fram för att underlätta arbetet. Denna mall ska ses som ett komplement till de allmänna anvisningar som finns i Elsäkerhetsverkets handbok och måste anpassas efter de olika arbetsmoment som utförs inom det egna företaget.

Egenkontollprogrammet med sex tillhörande bilagor ligger bakom inloggning.

Gå till nyheten här (inloggning krävs)