Ännu ett steg mot starkare EU ETS

Det är positivt att ministerrådet nu har blivit överens om en allmän riktlinje gällande EU ETS, vilket banar vägen för en överenskommelse med Europaparlamentet under 2017.

Den 15 februari röstade EU-parlamentet igenom ett antal förändringar i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, bland annat åtgärder som minskar antalet utsläppsrätter på marknaden. Den 28 februari diskuterade EU:s miljöministrar samma fråga i Ministerrådet.

Daniel Wennick, ansvarig för Energiföretagen Sveriges Brysselkontor kommenterar:

- Det är positivt att ministerrådet nu har blivit överens om en allmän riktlinje gällande EU ETS, vilket banar vägen för en överenskommelse med Europaparlamentet under 2017.I ministerrådets förslag finns flera ändringar som Energiföretagens medlemmar har stridit för såsom en fördubbling av antalet utsläppsrätter som tas in marknadsstabilitetsreserven (MSR) och att utsläppsrätter över ett tak på 650 miljoner i MSR:en ska förklaras ogiltiga från och med 2024 om de har varit i marknadsreserven i mer än tre år.

Läs mer om resultatet på EU:s sida.

Läs vår kommentar om resultatet i parlamentet den 15 februari.

Läs också vårt debattinlägg i Altinget den 27 februari.