Årskonferensen Energi 2017 gick från ord till handling

Rekordmånga deltagare samlades under föreningens årskonferens i Stockholm 13-14 mars. Vi fångade några av deltagarnas intryck under konferensens arbetspass.

Med hjälp av moderatorn Eva Hamilton lotsades deltagarna genom två halvdagars program, med bland annat inspiration kring innovation, olika perspektiv på hållbarhet, information om branschens rekryteringsbehov och attraktionskraft samt grupparbeten. Vi bad några av deltagarna dela med sig av sina reflektioner och tankar under konferensen.

Den första gruppen diskuterar tidsperspektiven i gruppuppgiften som handlar om hållbarhetsbegreppet när vi undrar vad de uppskattar av programmet. De lyfter fram talaren från Ikea, Niclas Silversved, som ett bra exempel.

- Aktörer som Ikea, som vill in på "vår" marknad, behövs för att utmana vårt sätt att tänka. Det väcker definitivt nya tankar, säger Anders Goop, längst till höger i bild, från Borlänge energi och får medhåll av sina gruppmedlemmar.

gruppbild årskonferens

Susanne Augustsson från Kristinehamns energi, är på konferensen för fjärde året i rad och väldigt nöjd.

- Det här har varit den bästa årskonferensen hittills! Det är så viktigt att prata om hållbarhetsbegreppet, och vad det betyder för oss. Det gör vi alldeles för sällan på hemmaplan, så det var givande att få göra det här idag.

Susanne Augutsson

Roger Östman från Skellefteå kraft, längst till höger i bild, svarar blixtsnabbt på frågan om vad som varit bäst på konferensen:

- Jag inspireras verkligen av de yngre talarna och smittas av deras entusiasm. Det tar jag med mig hem! Vi behöver bli bättre på att ta till vara på möjligheten att ta in yngre medarbetare i våra verksamheter, säger Roger Östman.

gruppbild årskonferens

- Jag tog intryck av passet om innovation och gör reflektionen att visst, vi på Ystad energi kanske inte har möjlighet att bekosta innovation på samma sätt som de större företagen, men vi tillämpar ny teknik snabbt. Det är väl styrkan i att möta stora och små företag i samma bransch, säger Martin Andersson, i mitten på bilden nedan, från Ystad energi.

Martin Andersson

En av arbetsgrupperna var rörande överens om att det är väldigt viktigt att ta vara på tillfället att nätverka.

- Vi är en ny förening och en del nya människor. Jag är absolut här för att träffa kollegorna i branschen, säger Susanna Hammarberg från Mälarenergi, till vänster i bild.

Susanna Hammarberg

- Visst borde vi kunna anstränga oss än mer för att syngliggöra en ännu större mångfald, men det märks och syns att vi tar steg i rätt riktning, säger Susanna Hammarberg. Hon får medhåll från sina bordgrannar men också beröm till arrangemanget i sin helhet. Man uppskattar en bra mix av talare, både från och utanför branschen, män och kvinnor, lagom långa inspel samt många trevliga och givande stunder av nätverkande.

Se fler bilder från konferensen på Energiföretagens facebooksida.