Baylan: Energiöverenskommelsen är en helhet

Energiminister Ibrahim Baylan talade på Svenska kraftnäts kund- och intressentdagar den 30 mars. Han gav framför allt en lägesbild av vad som hänt och händer med Energiöverenskommelsen, som fem riksdagspartier står bakom. Energiministern hyllade företrädarna för de andra partierna bakom överenskommelsen och slog fast att överenskommelsen är en helhet, där inte vissa delar kan brytas ur och ändras, utan att andra delar påverkas.

Den 30 mars samlades omkring 200 av energibranschens främsta aktörer - politiker, myndigheter, energiföretag, forskare och konsulter – på Svenska kraftnäts kund- och intressentmöte, en konferens som ordnas varje år.

Deltagarna fick avlyssna många intressanta föredragningar. Bland talarna fanns både energiministern, energikommissionären Maros Sefcovic, som är EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för EU:s Energiunion. Även Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, medverkade.

Ibrahim Baylan inledde med en lägesrapport från arbetet med att ta energiöverenskommelsen vidare till konkret handling. Han hyllade också de andra partierna bakom fempartiöverenskommelsen, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, för att de medverkat aktivt till att få en långsiktig överenskommelse på plats.

- Nu kan vi lägga ett antal år av strider bakom oss och gå vidare för att göra verkstad. Än så länge är det bara ord på papper. Det är först när det blir propositioner och beslut i riksdagen som det blir verkstad, så Ibrahim Baylan.

Vad händer nu för att ta fempartiöverenskommelsen vidare?

Jo, det är just att konkretisera de olika delarna av Energiöverenskommelsen, enligt Baylan; i form av skrivelser, lagrådsremisser och propositioner. I början av veckan kom propositionen med förslagen om sänkt fastighetsskatt för vattenkraften och borttagen effektskatt för kärnkraften (läs Energiföretagens kommentar här).

Det som kommer härnäst är propositioner om elcertifikatsystemet, kärnavfallsfonden och villkoren för vattenkraften, enligt energiministern. Den sistnämnda frågan är dock så komplicerad att ett förslag troligen kommer ett förslag på remiss först, innan man tar det vidare till lagrådsremiss och därefter en proposition från regeringen.

EU:s vinterpaket påverkar på flera sätt

Delar av Energiöverenskommelsen är också kopplade till EU:s energiunion, det så kallade Vinterpaketet, ”Clean Energy for all in Europe”. Här betonade Ibrahim Baylan bland annat vikten av att värna de svenska framgångarna med bioenergi, både som fordonsbränsle och som bränsle för el- och värmesektorn. Han konstaterade också att flera delar hänger ihop.

- Vi måste väga samman Vinterpaketets förslag med vår fempartiöverenskommelse, vi vill inte behöva göra om arbetet. Det viktigaste är nu att vi tar fram ett redigt, robust regelverk som verkligen håller, underströk energiministern.

Näste talare var just den ansvarige för EU:s energiunion och Vinterpaketet, energikommissionären Maros Sefcovic, som också är EU-kommissionens vice ordförande.

- Vi kan inte bygga Energiunionen från Bryssel, den måste byggas i medlemsländerna. Där finns förutom de nationella parlamenten, energiföretag, universitet och kunder som verkar i landet, sa Maros Sefcovic, som vill se mer samarbete mellan länder och regionalt.

Han framhöll Sverige som ett gott exempel i Europa. Sefcovic berättade också att nästa steg i EU.-kommissionens arbete är att titta närmare på transportsektorn, där det finns mycket att göra. Det handlar om att ta fram den renaste, säkraste och mest effektiva infrastrukturen och bränslet.

Mål för leveranssäkerhet efterlyses

Pernilla Winnhed medverkade senare under dagen i en paneldiskussion om Vinterpaketets betydelse.

- Det är både viktigt och bra att Vinterpaketet lyfter leveranssäkerheten som en del. Vi vill gärna se mål för just leveranssäkerheten, något som saknades i Energiöverenskommelsen, sa Pernilla Winnhed.

Dagen fortsatte med både föredragningar och fler panelsamtal och deltagarna var nog ganska eniga om att dagen präglades av två ord; utmaningar och samverkan, vilket speglas i både Energiöverenskommelsen och EU:s vinterpaket.

Foto: Energiminister Ibrahim Baylan på Energiföretagen Sveriges första årskonferens Energi 2016.