EBR - Nytt år, ny årgång av kostnadskatalogen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

EBR kostnadskatalog kommer i dagarna ut i en ny utgåva. Den är ett uppskattat verktyg för dem som bygger och underhåller el- och optofibernät här i landet. Den bidrar till att ge branschen en god kostnadsuppfattning när vi bygger och underhåller robusta elnät.

Här kan du beställa kostnadskatalogerna:

Kostnadskatalogen, Lokalnät 0,4-2,4 kV samt optonät - KLG 1:17

Kostnadskatalogen, Regionnät 36-145 kV - KLG 2:17

EBR kostnadskatalog har funnits i över 40 år. EBR står för elbyggnadsrationalisering - och det är precis vad katalogen bidrar till. Den beskriver kostnader för att bygga, underhålla och riva elnät på ett rationellt sätt.

Användningsområdet för kostnadskatalogen är väldigt brett. Den används av vd för budgetering, vid projektering och beredning för att skatta arbetens omfattning men även i så skilda områden som när man vill värdera elnät, exempelvis vid försäljning, och när Energimarknadsinspektionen ska avgöra rimligheten i elnätsföretagens kostnadsbas. I vardagsarbetet med att bygga och underhålla elnäten är den också ett viktigt verktyg och många kommer i kontakt med värdena från kostnadskatalogen utan att ens veta deras ursprung.

- Ett vanligt missförstånd är att det är en katalog. Det är i själva verket tre publikationer; Lokalnätskatalogen, Regionnätskatalogen och handbok till kostnadskatalogen. Handboken kanske egentligen är den viktigaste delen. Den beskriver de förutsättningar vi utgår ifrån när vi arbetar fram sifferverket, säger Peter Silverhjärta, som ansvarar för EBR:s kostnadskatalog på Energiföretagen Sverige.

Ekonomiutskottet inom EBR ser till att kostnadskatalogen utvecklas i takt med att nya metoder, maskiner och produkter blir standard. En nyhet i årets katalog är att beredarens arbete har studerats, något som visat sig vara mycket mer komplext än Ekonomiutskottet först kunde tro. Arbetet har sträckt sig över tre år eftersom arbetet med tidsstudier och enkäter visade sig bli omfattande.

Ett annat område som uppdaterats är P2-katalogens koder för etablering. Arbetslagens sammansättning var överlag likadana när de här koderna sågs över senast, ett arbetslag för kabelarbeten bestod av två montörer och en maskin. Idag ser det inte ut på det sättet och därför anpassas katalogen efter verkligheten och koderna tillåter en mycket mer flexibel sammansättning av arbetslagen.

- Vi ser över och uppdaterar olika delar varje år, med målet att hela katalogens innehåll ska vara uppdaterat inom en period av tio år. I verkligheten är det svårt att möta den förväntningen. Det har gått åt enorma mängder arbete för att studera alla katalogens delar, säkert över femtio manår i arbetstid. Medan många arbetsmoment inte har ändrats nämnvärt över tid, går utvecklingen inom andra områden fort. Vi hänger med så gott vi kan, säger Peter Silverhjärta

EBR kostnadskatalog speglar en snittverklighet och det som är vanligt förekommande. Den som använder katalogen måste också alltid ta hänsyn till de förutsättningar man har i det enskilda projektet för att säkert hamna rätt.

- Kostnader i all ära men vi måste alltid sätta säkerhet och funktion först. Det är en viktig infrastruktur vi bygger och den ska vi ska kunna leva med under lång tid, avslutar Peter Silverhjärta.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se