Energiföretagen Sverige välkomnar Sara Emanuelsson

Den 6 mars börjar Sara Emanuelsson sin tjänst som ansvarig miljö- och klimatpolitik hos Energiföretagen Sverige. Närmast kommer Sara Emanuelsson från Miljö- och energidepartementet där hon haft flera tjänster med fokus på energifrågan.

- Det känns väldigt spännande att få fortsätta jobba med energifrågan, men nu utifrån ett lite annat perspektiv. Framför allt känns det också roligt att få arbeta tillsammans med medlemsföretagen och därmed komma närmare alla de stora förändringar som hela branschen och energisystemet genomgår nu, säger Sara Emanuelsson.

- Vi hälsar Sara varmt välkommen till Energiföretagen Sverige. Miljö- och klimatutmaningarna är i stor utsträckning internationella och Saras långa erfarenhet av förhandlingar i EU kommer ytterligare att stärka vårt påverkansarbete för samhällsekonomiskt effektiva styrmedel som har verklig påverkan på klimatet, säger Anja Alemdar enhetschef för Politik och kommunikation.

Sara Emanuelsson är i utbildad civilekonom från Internationella ekonomlinjen på Handels i Göteborg med inriktning på branschanalys. Efter en tjänst som fordonsindustrianalytiker på Metalls utredningsavdelning, så landade Sara på Näringsdepartementet. Senast kommer Sara från Miljö- och energidepartementet där hon arbetat brett med energifrågan och ur ett EU-perspektiv. Sara har haft flera tjänster så som EU-samordnare, energiråd på Sveriges EU-representation i Bryssel, biträdande enhetschef och gruppchef.