Informationsträffar om den nya elsäkerhetslagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Med anledning av att den nya elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli i år anordnar Elsäkerhetsverket informationsträffar om de nya krav som ställs på företag som utför elinstallationer.

Den nya elsäkerhetslagen ställer helt nya krav på företag som utför elinstallationer. Det innefattar bland annat krav på egenkontrollprogram och även registrering hos Elsäkerhetsverket för de som utför elinstallationsarbete på annans anläggning.

16 informationsträffar fördelade på 8 platser runtom i landet anordnas för att ge berörda information, stöd och vägledning när det gäller det nya regelverket. Elsäkerhetsverkets representanter kommer bland annat att berätta om innehållet i egenkontrollprogrammet och svara på frågor från deltagarna.   

Informationsträffarna är kostnadsfria och fika ingår.

Förmiddagspasset är mellan kl. 08.00-11.00
Eftermiddagspasset är mellan kl. 14.00-17.00

 Du anmäler dig via länken nedan. Obs! Var noggrann med att gå in på rätt anmälningsformulär.

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Press/Nyheter/nyhet-om-infotraffar-elbe/

Branschanpassad mall för egenkontrollprogram

Som stöd till Energiföretagens medlemmar pågår nu ett arbete med att ta fram en branschanpassad mall för hur ett egenkontrollprogram kan se ut.

Arbetet bedrivs på enklaste sätt genom att ett utkast cirkulerar mellan några medlemmar som fyller på och kompletterar.

Om du är intresserad av att medverka i detta arbete kontaktar du Matz Tapper (matz.tapper@energiforetagen.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se