Medlemsdialog om aktuella vattenkraftfrågor

Energiföretagen Sveriges medlemmar samlades den 16 februari, på Arlanda och den 28 februari, i Nässjö, för att diskutera aktuella vattenkraftsfrågor. Bland annat gällande regelverk, miljöfrågor och dammsäkerhet.

Den 16 februari, på Arlanda,  och den 28 februari, i Nässjö, hölls rådslag om aktuella vattenkraftsfrågor.

Det var  välbesökta rådslag och en späckad agenda.

  • Gun Åhrling-Rundström lyfte  vattenkraftens aktuella och prioriterade frågor och då framförallt; gällande regelverk, vattenförvaltningen, miljöfrågor och dammsäkerhet liksom våra ståndpunkter och utmaningar, samt vad som hänt och nu händer  efter den så omdiskuterade vattenverksamhetsutredningen.
  • Lennart Sandebjer, jurist Energiföretagen, gjorde en genomgång av de juridiska aspekterna kring EU:s ramdirektiv för vatten och den svenska vattenförvaltningen. Utan att överdriva kan säga att det finns många frågetecken kring tolkningen av de olika delarna av direktivet och därmed direktivets tillämpning i Sverige.
  • Gunilla Andrée, Energiföretagen berättade om Energikommissionens arbete och kunde mycket glädjande konstatera att kommissionen i sitt slutbetänkande uttalar sig klart positivt om vattenkraftens framtida roll i svensk elförsörjning. Arbetet med remissvar är uppstartat.

Under dagarna redovisades även aktuella frågor  kring det viktiga dammsäkerhetsarbetet och om branschens utvecklade dammregister som planeras att tas i  drift senare i vår.  På rådslaget på Arlanda presenterade SVAF sin syn på möjligheterna i den småskaliga vattenkraften, som rätt hanterad kan ge ett betydande tillskott till svensk elförsörjning.

Läs vidare och ta del av dokumentation från rådslagen, endast för medlemmar, inloggning krävs.