Ökad samverkan för att stärka innovationskraften

Publicerat av: Lina Enskog Broman ·

Nu startar ett nytt samarbete mellan Energiforsk, FVU, Värmek och Energiföretagen Sverige för att hjälpa fjärrvärmebranschen att stärka sin innovationskraft.

En samverkansgrupp, som ännu inte har något namn, har under ett par månader planerat hur samarbetet ska organiseras. Syftet är att stimulera innovativ verksamhet i branschen och att främja kommersialisering av ny teknik genom att samverka och utbyta kunskap, bygga nätverk, sprida information och att öka samarbetet inom och utanför branschen.

–Förhoppningen är att våra medlemmar får ännu större uppväxling på de resurser som satsas på forskning både idag och framöver och att nytta ute i verksamheterna uppnås i högre grad, säger Lina Enskog Broman som är ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

Resultaten från forskningen behöver tas om hand i större utsträckning än idag menar Lina Enskog-Broman och fortsätter:
–Energiomställningen sker i rask takt och behov finns att följa med i den utveckling som krävs för ett hållbart energisystem för framtiden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se