Rimliga villkor för Kärnavfallsfonden viktigt för kärnkraftens fortsatta drift

Energiföretagen Sverige instämmer i Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag om att avgifterna till Kärnavfallsfonden ska beräknas på 50 års driftstid istället för nuvarande 40 år. Energiföretagen stödjer också förslaget om att pengarna bör kunna placeras i aktier för bättre avkastning.

Detta skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed i ett brev till energiminister Ibrahim Baylan. Rimliga villkor för kärnkraften enligt SSM:s förslag är en grundbult för att förverkliga energiöverenskommelsen från i somras.

– Överenskommelsen omfattar både stimulans av förnybar elproduktion och stabila villkor för fortsatt drift av de reaktorer som fortsatt ska vara i drift. Kraftslagen samverkar i elsystemet och kärnkraften bidrar med stabilitet och robusthet som är av särskild betydelse när andelen variabel elproduktion ökar, säger Pernilla Winnhed.

SSM har också stöd av Riksgälden i förslaget om förlängd driftstid till 50 år och förändrade placeringsregler för Kärnavfallsfonden. Energiföretagen stödjer expertmyndigheterna fullt ut. Pernilla Winnhed förtydligar:

– En kortare tidsperiod än 50 år vore olycklig och starkt kostnadsdrivande för kärnkraftsföretagen. Att ändra placeringsreglerna är väl övervägt och ger förutsättningar för bättre avkastning. Därför är det av största vikt att följa SSM:s förslag.

För flera av de återstående reaktorerna är Kärnavfallsfondens villkor av samma betydelse som effektskatten, konstaterar Pernilla Winnhed i brevet.

Läs brevet i sin helhet här

Kommentarer kan lämnas av Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, tel 0706236355, henrik.wingfors@energiforetagen.se