Samsyn på Värmemarknadskommitténs möte

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energi- och bostads- och fastighetsbranschen möttes i veckan i forumet Värmemarknadskommittén. Miljövärdering vid förändrad energianvändning stod på programmet.

Värmemarknadskommittén och dess föregångare har sedan den etablerades under 1950-talet fungerat som en gemensam mötesplats för branscherna där parterna diskuterat och frågor av gemensamt intresse och kommit överens om vilka villkor som normalt ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder på näringsidkarsidan.

Under de senaste mötet, som förlöpte i mycket positiv anda, konstaterade parterna att de har överensstämmande inställningar i många aktuella frågor. Det gäller exempelvis frågor som aktualiserats genom EU-kommissionens förslag till åtgärder i energipaketet Clean Energy for all Europeans, liksom frågor som förts upp på dagordningen genom utformningen av Boverkets byggregler och miljöcertifieringssystemen för byggnader.

Det noterades också att parterna har intresse av att mötas i frågor som rör miljövärderingen av energianvändningen i investeringssituationer. Förutsättningarna är således goda för en fortsatt konstruktiv och givande dialog mellan parterna.

Fastighets- och bostadsbranschen meddelade också att de gärna ser att värmemarknadskommitten utvidgas till en mer omfattande energimarknadskommitté. Kommitten träffas nästa gång i maj.

Text: Patrik Holmström