Seminarium: Biologisk mångfald - energibranschens utmaningar och möjligheter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Välkommen till branschens workshop om biologisk mångfald den 10 maj i Stockholm. Workshopen ska framför allt öka branschens kunskap om biologisk mångfald och identifiera frågor som vår bransch bör jobba med.

Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets elförsörjning. Den svenska skogen som är en del av kolförrådet på planeten växer så det knakar. Skogen lagrar mycket koldioxid samtidigt som rester från skogen och andra biobaserade verksamheter försörjer våra bostäder och lokaler med el och värme. Allt flera vindkraftverk byggs i olika delar av landet. Den stora utmaningen är hållbar energi för alla, alltid. Denna workshop syftar till att:

 • öka branschens kunskap om biologisk mångfald
 • sprida god exempel
 • identifiera frågor som vår bransch bör jobba med. Vad är de lågt hängande frukterna? Vilka är de frågor som är brådskande att ta itu med? Möjligheter till samarbete inom branschen eller med andra industrier, kommuner och länsstyrelser

Exempel ur programmet:

 • Konventionen om biologisk mångfald, vart är vi på väg?
  Charlotta Sörqvist, Miljö- och Energidepartementet
 • Ekologisk kompensation i Sverige – nu och i framtiden
  Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
 • Är ”Habitat Banking” framtiden för marknadsbaserade lösningar för biologisk mångfald?
  Nätverket Business and Biodiversity Elin Fornbacke, Enetjärn

 Välkommen till branschens workshop om biologisk mångfald den 10 maj i Stockholm.

Anmälan och program här