Energiföretagen medverkar i utredningen om hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring

Publicerat av: Annika Johannesson ·

En expertgrupp har nu tillsatts i den statliga utredningen som ska analysera hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring (dir. 2017:77). Expertgruppen hade sitt första möte den 8 november. Från Energiföretagen ingår Erik Thornström ingå i expertgruppen.

Utredningen fokuserar nu på att ta fram underlag för sitt delbetänkande som ska redovisas senast den 28 februari 2018. Utredningen ska bland annat identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat.

Fokus är generellt på hinder som mindre aktörer möter,  särskilt icke-professionella aktörer som hushåll och mindre företag. Utredningen ska även belysa eventuella hinder för en ökad elektrifiering av transportsektorn.

Utredningen leds av den särskilda utredaren och tillika riksdagsledamoten Lise Nordin, MP, och består därutöver av tre utredningssekreterare som arbetar på heltid. Den ska slutredovisa sitt arbete senast den 15 oktober 2018.

Utredningens direktiv finns att läsa på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se