Författningsförslag för elmätares funktionskrav i ny Ei-rapport

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu har Energimarknadsinspektionen, Ei, lämnat in sin rapport avseende funktionskrav på elmätare till regeringen. Den heter ”Funktionskrav på elmätare – författningsförslag”, Ei R2017:8. Ett remissförfarande är att vänta.

I december 2016 fick Ei i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Den 1 november överlämnade Ei rapporten ”Funktionskrav på elmätare – författningsförslag” till miljö- och energidepartementet.

En bedömning är nu att regeringen kommer att skicka ut rapporten på remiss. Energiföretagen ska inom arbetsgrupp AG Mätning och Installation utforma och lämna in ett remissvar.

Rapporten finns att läsa på Ei:s webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se