Hundratals yrkeshögskoleutbildade behövs i energibranschen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Yrkeshögskoleutbildade efterfrågas ständigt av Energiföretagens medlemmar. För att säkerställa både kvalitet på och utbud av rätt utbildningar krävs att Myndigheten för yrkeshögskolan, som beviljar utbildningarna samverkar tillsammans med både utbildningsanordnarna och representanter från branschen.

I förra veckan samlades representanter från alla tre instanser på Åsbro kursgård utanför Hallsberg i just det syftet; att säkerställa att yrkeshögskolans utbildningar möter rekryteringsbehovet.

- Utbildningarna behöver anpassas till den verklighet våra medlemsföretag verkar i.
Vi för en kontinuerlig dialog med myndigheten för att säkerställa att samhällsviktiga utbildningar beviljas och erbjuds mer kontinuerligt. Efterfrågan på medarbetare med utbildning från yrkeshögskolan är stor bland våra medlemsföretag. Det är ju tillsammans med många olika yrkesgrupper och kompetenser som vi möter och löser våra framtida energiutmaningar, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige. Vi är här för att säkerställa att framtidsperspektivet finns med när utbildningsanordnarna planerar sina utbildningar och myndigheten förbereder sin beslutsprocess.

Med på samtalen i Åsbro fanns bland andra generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan Thomas Persson, Mikael Carlsén och Anders Gustafsson, Åsbro kursgård, Lovisa Fricot Norén, Tekniska verken i Linköping, Fredrik Holmgren, Vattenfall Services och Efwa Nilsson, Energiföretagen Sverige.

Intresset för att starta yrkeshögskoleutbildningar är stort, både från utbildningsanordnare och företagen. Det gör också att konkurrensen är hård och bara var fjärde ansökan beviljas. Utbildningar som klarar de högt ställda kraven får starta, men omprövas regelbundet utifrån framtida kompetensbehov – och det är här branschens input är viktig.

- Som branschorganisation arbetar vi framförallt med att vara delaktiga i de samtal som förs med berörda parter. Vi företräder våra medlemmars behov av kompetens och krav på utbildningsnivå. Vi vet att många företag med energiverksamhet i hela landet efterfrågar just denna utbildningsnivå. Den analys vi gjorde tillsammans med Energimyndigheten hos Vinnova under förra året pekar på att energiföretagen vill se fler anställningsbara personer som utbildat sig via yrkeshögskola än vad som finns att tillgå, säger Anna Wärmé.

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson kommenterar mötet:

- Vi har haft konstruktiva samtal om yrkeshögskolans utbyggnad och energibranschens kompetensförsörjning. Generellt så vet vi att nio av tio som läser en yrkeshögskoleutbildning har jobb inom ett år efter examen. Och att nio av tio energiföretag som rekryterat från yrkeshögskolan anser att studenterna varit väl förberedda för jobb i branschen.  Resultaten talar för sig själv, men som myndighetschef är det viktigt för mig att se hur yrkeshögskolan gör skillnad i praktiken.

Efwa Nilsson, regionchef i Väst för Energiföretagen, som var med i Åsbro, sammanfattar mötet:

- Dagen bjöd på bra samtal med myndigheten, representanter från medlemsföretag och Åsbro kursgård om kompetensbehoven i energibranschen, vikten av korrekta ansökningar och vilka utbildningar som beviljas. Kompetensbehovet är tydligt, avgörande är hur väl energiföretagen lyckas locka fler till tekniska yrken. Energiföretagen Sverige kommer att bjuda in till fortsatt dialog för att matcha utbildningar med kompetensbehov för energibranschens kompetensförsörjning.