Lokala energisystem – tema för seminarium i Ystad 4 december

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Är lokala energisystem en tillgång eller en utmaning för elnätet? Den frågan tar E.ON och Power Circle upp i ett gemensamt seminarium den 4 december. Förutom seminariet ingår ett studiebesök vid en anläggning med ett lokalt energisystem.

Intresset för microgrids och lokala energisystem ökar. Det vill E.ON och Power Circle belysa i sitt seminarium. Seminariet är en del av en seminarieserie inom ramen för projektet "kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker" som delfinansieras av Energimyndigheten.

Seminariet är kostnadsfritt och innehåller även ett studiebesök vid anläggningen i Simris där E.ON testar ett lokalt energisystem med inslag av solceller, vindkraft, batterier och biobränslen.

Stort forskningsprogram inom EU

Simris är kopplat till EU-programmet InterFlex som under tre år ska utforska nya sätt att använda flexibilitet för att optimera elsystem i lokal skala. Programmet lanserades den 1 januari 2017 och är en del av Horizon 2020 som är ett av EU:s största forskningsprogram.

Simris är ett av sex projekt i InterFlex. Ytterligare ett projekt bedrivs i Sverige och övriga fyra kommer från Nederländerna, Tyskland, Tjeckien och Frankrike. Sex områden ska testas: ö-drift, synergier mellan olika energibärare, efterfrågeflexibilitet, energilager, automation av elnäten och elbilar.

Program och anmälan till seminariet här, senast den 20 november

Läs om testanläggningen vid Simris här