Material för medlemmar om utredningen ”Brännheta skatter”

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I förra veckan överlämnades utredningen om olika skatter på förbränning till regeringen. De skatteförslag som utredningen omfattade skulle innebära svåra konsekvenser för fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft. Vi behöver sprida konsekvenserna så brett som möjligt. Därför har Energiföretagen tagit fram material för medlemmar som vill agera.

Utredningen, Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, SOU 2017:83 har kritiserats hårt sedan den lades fram. Utredningen innehåller tre olika skatter; skatt på avfallsförbränning, kväveoxid och koldioxid för fjärr- och kraftvärmeanläggningar inom EU ETS.

Kritiken gäller framför allt att skatterna inte kommer att leda till minskad klimat- och miljöpåverkan eller ökad materialåtervinning. Bristande konsekvensanalys av påverkan på energisystemet, och fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft, samt på svensk industris konkurrenskraft är andra delar som förts fram.

Det är viktigt att de politiska beslutsfattarna får en tydlig bild av konsekvenserna. Därför har Energiföretagen Sverige tagit fram material för medlemsföretag som vill agera. Materialet kommer att fyllas på inom kort.
Här hittar du materialet samlat
(exklusivt för medlemmar, inloggning krävs).

Länk till utredningens betänkande, SOU 2017:83: Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (regeringens webbplats)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se