Nätverksträff om energitjänster och energieffektivisering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Med kunden i fokus samlades ett trettiotal medlemmar på nätverksträff om energitjänster och energieffektivisering i Stockholm 21–22 november. Två dagar med betoning på erfarenhetsutbyte innehöll även det senaste inom politik och styrmedel, inspel från kunder, Energimyndigheten och det senaste inom forskning. Dessutom diskuterades energitjänsternas del i varumärket.

Gabriella Castegren från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, presenterade Klimatdialogen, och Catharina Warfvinge från SGBC, Sweden Green Building Council presenterade Miljöbyggnad 3.0. Göteborg Energi berättade om sampaketering av fjärrvärme och energitjänster så att det möter kundens funktionsbehov.

Strategier för hållbar energieffektivisering var temat för Fredrik Martinsson från Energiforsk. Hur kan det integrerade fjärrvärme- och byggnadssystemet kostnadseffektivt möta mål om koldioxidreduktion och fossilbränsleutfasning? Och hur påverkas fjärrvärmeproduktionssystemet av olika teknikval för energieffektivisering i stadens byggnader?

Under temat idéverkstad arbetade deltagarna med kundernas behov av energitjänster, kundvärdet och processer och rutiner som stöd.