Ny ordförande för Energiforsks råd för elnät, vindkraft och solel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes Asoos Rasool från Mälarenergi till ny ordförande. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

– Det känns otroligt spännande att arbeta i ett bransch som fungerar som ryggrad för den pågående energiomställningen. Som ordförande i rådet ser jag fram emot att tillsammans med övriga medlemmar bidra med och driva fram ny forskning, utveckling och innovation. Samarbete och samverkan i branschen och med våra kunder, högskolor och övriga aktörer är nyckel till framgång, säger Asoos Rasool.

Läs hela nyheten på Energiforsks hemsida.

Energiforsks råd för elnät, vindkraft och solel arbetar med miljöfrågor, standardisering, tillgångsförvaltning, drift och utveckling av elnät, vindkraft och solel. Forskningen ska bidra till ett robust, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem till nytta för industrin, akademin och för samhället i stort. Läs vidare om bemanningen i samtliga Energiforsks råd.