Nytt om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vid årsskiftet införs vissa förändringar i det regelverk som styr elnätsföretagens skyldighet att betala elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Nyheterna handlar bland annat om hur avgifterna ska beräknas och när de ska inbetalas till Elsäkerhetsverket. Avgifternas storlek förändras dock inte.

Elnätsföretagen är skyldiga att betala in elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket enligt förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Vid årsskiftet ersätts den förordningen av en ny, förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

De nya reglerna innebär att avgifterna från och med 1 januari 2018 ska baseras på antalet uttagspunkter istället för på antalet elabonnenter. Vidare senareläggs tidpunkten när avgifterna ska inbetalas till Elsäkerhetsverket. Enligt de nya reglerna ska det ske senast den 1 oktober varje år.

Enklare och oförändrad avgift

För elnätsföretagen medför förändringarna också en viss minskning av rapporteringsbördan. Elsäkerhetsverket kommer att få uppgift om antalet uttagspunkter direkt från Energimarknadsinspektionen. Elnätsföretagen behöver alltså i fortsättningen inte själva rapportera in dessa uppgifter till Elsäkerhetsverket.

Avgiften är oförändrad; 57,5 kronor för uttagspunkter med lågspänning och 3 827 kronor för uttagspunkter med högspänning.

Läs nya förordningen i fulltext här

Läs brev från Elsäkerhetsverket till elnätsföretagen här