Standardiseringen under lupp vid Energiforskseminarium

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Har energibranschen glömt vikten av standardisering? Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls hos Energiforsk. Seminariet ventilerade bland annat för- och nackdelar som olika typer av standarder kan ge.

Seminariet hölls av Energiforsk i samarbete med Energiföretagen Sverige, SEK Svensk Elstandard och SIS. De båda sistnämnda var först ut i talarlistan där aktuella teman som hållbarhetskriterierna för biobränslen och transportsektorns omställning togs upp.

Den allmänna uppfattningen bland deltagarna från energiföretag, distributörer och andra branschaktörer var att man kan och bör engagera sig för att stärka sin egen och svensk konkurrenskraft genom att arbeta med standardisering.

Flera energiföretag fanns på plats. Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken i Linköping, tog till exempel upp att elnätsföretagen måste få utrymme inom den nya intäktsregleringen för att testa innovativa lösningar och nya tekniker.

Läs om seminariet på Energiforsks webbplats