Inbjudan till webbinarium: Vattenmiljö & vattenkraft

Promemorian Vattenmiljö och vattenkraft är mycket viktig för våra medlemsföretag med intressen i vattenkraften. Vi ordnar därför ett webbinarium den 4 december för att diskutera det pågående arbetet. Du som är medlem har möjlighet att delta och du kan även titta på en inspelning i efterhand.

I somras presenterade regeringen promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft”. De åtgärder som föreslås ska dels förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor, dels utgöra ett led i att genomföra energiöverenskommelsen. Den 2 oktober hade 181 remissvar inkommit från 149 instanser.

Promemorian och det pågående arbetet är mycket viktigt för våra medlemsföretag med intressen i vattenkraften. Du är därför välkommen att delta i vårt webbinarium den 4 december, klockan 12.45-14.00, då vi tar upp:
• Huvuddelarna i vårt remissvar.
• En analys av övriga intressenters svar – var skiljer sig svaren åt och varför?
• Hur arbetet ser ut framåt.

Från Energiföretagen deltar Gun Åhrling-Rundström och Gunilla Andrée.

Tid: 4 december 12:45-14:00
Plats:
www.energiforetagen.se/playmedlem (sändningen aktiveras när det är dags).
Notera: Du kan ställa frågor via chatt och du kan också se seminariet i efterhand. Sändningen kräver också att din dator har programvaran Adobe Flash installerad.