Bättre vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som stöd till företagens arbete med risk- och sårbarhetsanalys har Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät gemensamt tagit fram en ny version av vägledningen för risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalyser är ett systematiskt arbetssätt för att analysera risker och sårbarheter i den egna verksamheten. I takt med ett ökat elberoende ökar sårbarheten i samhället. Slutmålet är att öka den egna förmågan att förebygga, motstå och hantera störningar och därmed göra Sveriges elförsörjning mer robust.

Den vägledning som nu uppdaterats utgår från ellagen och elberedskapslagen. Den är inte styrande eller reglerande, utan mer av ett stöd i arbetet med att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser.

Innehåller konkreta exempel

Den nya vägledningen bygger på tidigare versioner utgivna 2010 och 2014. Vid revideringen har synpunkter inhämtats via enkäter till branschföreträdare vid konferensen ”Kraftsamling 2014” och intervjuer genomförda i mars/april 2017. Det har gett värdefulla bidrag till utvecklingen av innehållet.

Fokus har varit att vägledningen ska vara mer pedagogisk och ha en attraktiv utformning. Bland annat finns flera konkreta exempel i beskrivningen av en risk- och sårbarhetsanalys.

Vägledningen kan laddas ner på Svenska kraftnäts webbplats Sök ”Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys” från den 29 augusti under:  Risk- och sårbarhetsanalys.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se