Cybersäkerhet: CERT.SE varnar om två allvarliga sårbarheter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

CERT.SE går idag, den 17 oktober, ut med en varning om två allvarliga sårbarheter, i WPA2 och i Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Två varningar 17 oktober

Det vanligast använda autentiserings- och krypteringsprotokollet för trådlösa nätverk av typen Wi-Fi är idag WPA2. Idag har en rapport publicerats om flera allvarliga sårbarheter i protokollet WPA2 som kan utnyttjas för attacker.

Adobe har släppt en rättning för en säkerhetsbrist i Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS. Säkerhetsbristen sägs utnyttjas aktivt i begränsad omfattning. Påverkade plattformar är Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.

Två rekommendationer

1. Protokollet WPA2 för Wi-Fi är sårbart för attacker. De flesta operativsystem och Wi-Fi-utrustningar behöver uppdateras så snart sådana finns tillgängliga. Läs mer på: https://www.cert.se/2017/10/wpa2-krypto-for-wifi

2. Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS. Flash Player bör skyndsamt uppdateras eller avinstalleras. Läs mer på: https://www.cert.se/2017/10/0-day-sarbarhet-i-adobe-flash-player-1

Besök Elsäkerhetsportalen

Besök också Energisäkerhetsportalen som är ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Energimyndigheten. Där finns denna typ av varningar och annan säkerhetsrelaterad information.