Cybersäkerhet: CERT.SE varnar om två allvarliga sårbarheter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

CERT.SE går idag, den 17 oktober, ut med en varning om två allvarliga sårbarheter, i WPA2 och i Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Två varningar 17 oktober

Det vanligast använda autentiserings- och krypteringsprotokollet för trådlösa nätverk av typen Wi-Fi är idag WPA2. Idag har en rapport publicerats om flera allvarliga sårbarheter i protokollet WPA2 som kan utnyttjas för attacker.

Adobe har släppt en rättning för en säkerhetsbrist i Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS. Säkerhetsbristen sägs utnyttjas aktivt i begränsad omfattning. Påverkade plattformar är Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.

Två rekommendationer

1. Protokollet WPA2 för Wi-Fi är sårbart för attacker. De flesta operativsystem och Wi-Fi-utrustningar behöver uppdateras så snart sådana finns tillgängliga. Läs mer på: https://www.cert.se/2017/10/wpa2-krypto-for-wifi

2. Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS. Flash Player bör skyndsamt uppdateras eller avinstalleras. Läs mer på: https://www.cert.se/2017/10/0-day-sarbarhet-i-adobe-flash-player-1

Besök Elsäkerhetsportalen

Besök också Energisäkerhetsportalen som är ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Energimyndigheten. Där finns denna typ av varningar och annan säkerhetsrelaterad information.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Ansvarig digitalisering och smarta energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: anders.fredriksson@energiforetagen.se