Energiföretagens systemsynsrapport publicerad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

När Energiföretagen Sverige bildades slogs det fast i stadgarna att föreningen skulle grunda sig på en systemsyn. En del av vad denna systemsyn innebär finns nedtecknat i stadgarna och nu publiceras en mer ingående förklaring av systemsynen i rapporten ”Energiföretagen Sveriges systemsyn – helhetssyn på energisystemet”.

I mitten av februari 2017 fattade styrelsen beslut om att ta fram en övergripande rapport som beskriver helhetssynen på energisystemet där alla samhällsmålen ingår. Rapporten ska ses som en vägledning till Energiföretagen Sveriges systemsyn och gör därmed inte anspråk på att utgöra en heltäckande beskrivning av energisystemets komplexitet. För att arbeta fram denna rapport bildades en redaktionskommitté bestående av personal från Energiföretagens kansli och representanter från medlemsföretagen.

Parallellt med framtagandet av rapporten arbetar föreningen även med utformandet av en modell för miljöanalys. Denna modell kommer att kunna användas av Energiföretagen Sveriges medlemmar. Ytterligare information kommer när modellen är klar och beslutad av styrelsen.

Här kan du som medlem läsa rapporten

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

T.f Vd
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se