Framgång för hållbarhetskriterier för bioenergi, dystert för biodrivmedel

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 23 oktober röstade Europaparlamentets miljöutskott om att uppdatera EU-reglerna för förnybar energi (RED II). Det har varit många turer kring hållbarhetskriterierna för bioenergi och stor tveksamhet från en del EU-parlamentariker mot ökad användning av bioenergi. Detta trots att bioenergi spelar en mycket viktig roll för att Europa ska kunna nå sina förnybarhetsmål.

Nu röstade miljöutskottet till sist för ett riskbaserat förhållningssätt med hänvisning till de lagar och regler som gäller på nationell nivå idag. Dessutom bestämde utskottet en gräns på 20 MW för implementeringen av hållbarhetskriterierna. Dessvärre infördes ett krav på tillämpningen av avfallshierarkin för avfallsbaserad bioenergi.

– Allt detta är tillsammans viktiga grundvalar för att vi i Sverige kan fortsätta att använda rester från skogen och andra verksamheter och leverera förnybar el och fjärrvärme till samhället och våra kunder, säger Raziyeh Khodayari ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförsel hos Energiföretagen.

Svårt för biodrivmedel

Parlamentet valde dock att fasa ut första generationen drivmedel mycket snabbare än kommissionen förslagit. Även för andra generationen biodrivmedel valde utskottet en betydligt hårdare inriktning vilket i praktiken leder till att produktion av andra generationen av biodrivmedel blir betydligt mindre än kommissionen förslår.

Bland annat vill miljöutskottet sätta stopp för produktion av diesel från tallolja. Dessutom stryks biobaserade hushållssopor från listan av bränslen att göra biodrivmedel av, något som kan få allvarliga konsekvenser för produktion av biogas till bilar och bussar. Det innebär totalt sett att det blir betydligt svårare för Sverige att nå klimatneutrala transporter. Det skapar också osäkert för dem som vill investera i andra generationen drivmedel.

Höjda förnybarhetsmål

När det gäller förnybarhetsmålet valde utskottet att höja målen från 27 procent till 35 procent. I värsta fall kan det innebära ett mycket högt nationellt bindande mål för Sverige vilket är svårt att uppnå med rimliga kostnader för vår bransch, industrin och hushållen. Rådet lär dock motsätta sig både en höjning och bindande mål på nationell nivå. Var direktivet landar avgörs först av parlamentets röstning i plenum i början på nästa år, och därefter av trepartsförhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen senare under våren.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se