Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ny branschrekommendation för elmätares lokala kundgränssnitt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen har nyligen gett ut ”Branschrekommendation Lokalt gränssnitt för Elmätare”. Det är en teknisk specifikation utformad efter Energimarknadsinspektionens (Ei) kommande krav på ett lokalt kundgränssnitt.

Rekommendationen är resultat av ett gemensamt arbete mellan Energiföretagens medlemsföretag och har utförts av en arbetsgrupp under AG Mätning & Installation. Ett första utkast skickades ut i början av sommaren varefter remissvaren bearbetats och nu sammanställts i en 22-sidig skrift.

De huvudsakliga orsakerna till att rekommendera ett fysiskt gränssnitt är att få en tydlig ansvarsgräns för marknadens aktörer. Det uppfyller också Ei:s preliminära krav på spänningsmatning av extern enhet och har fördelar ur integritets- och IT-säkerhetssynpunkt jämfört med ett trådlöst gränssnitt.

Elmätare ska bytas efter Ei:s krav

Energiföretagen föreslår att rekommendationen tillämpas för elmätare av kategori 1 när mätarna byts ut i Sverige som en följd av Ei:s nya krav. För elmätare av kategori 2 föreslås elnätsföretaget få välja om mätarna ska förses med ett lokalt kundgränssnitt. För elmätare i högre kategorier är det inte lika relevant med ett lokalt kundgränssnitt.

Läs och ladda ner branschrekommendationen. (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se