GEODE mötte upp i Västerås

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

GEODE höll sitt årliga höstseminarium i Västerås den 19 oktober, i samarrangemang med Mälarenergi. Temat för diskussionerna var ”Thinking digital, operating smart”, med presentationer såväl kring Vinterpaketets DSO-regelverk som kring ny teknik och de hot och möjligheter de innebär för DSO:erna.

Du kan ta del av dagens presentationer via GEODE:s hemsida.

Moderator Henrik Wingfors sammanfattade dagen med att konstatera att DSO:erna står beredda att ta sig an och nyttiggöra utvecklingstrender som digitalisering och decentralisering, men att nya regelverk riskerar att hindra dem, exempelvis från att äga energilager för elnätsändamål eller laddstationer. Även Energimarknadsinspektionen var av uppfattningen att Vinterpaketets förslag inom marknadsdesign gick för långt i detaljeringsgrad i flera avseenden.

Läs mer om Energiföretagens arbete i EU.