Säkerhet ur många perspektiv på Energimätningskonferens

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Temat för årets konferens ”Fjärrvärmecentraler & Energimätare” var säkerhet. Och nog vreds och vändes det mycket på det temat, som är högaktuellt för alla energiföretag. Arlandas energiförsörjning fick också en intressant beskrivning när Swedavia Energi inledde konferensen.

Eva Ahlman är verksamhetsutvecklare inom Energiområdet på Swedavia Energi som äger och driver energiförsörjningen till tio flygplatser i Sverige där Arlanda är en av dem.

Dessa flygplatser använder 180 GWh el, 100 GWh värme och 25 GWh kyla årligen. Genom egen elhandelsverksamhet köps vattenkraft och vindkraft in på elbörsen. Företagen köper också in biobränslebaserad fjärrvärme. Ett speciellt inslag är en akvifär – en 2 km lång grundvattenbehållare i den närbelägna åsen – som bidrar med både värme och kyla.

Energieffektivisering högsta prio

– Det är det allra bästa, vi använder akvifären för värmeåtervinning. Vi förvärmer ventilationsluft på vintern och använder det kalla vattnet på sommaren i fjärrkylnätet. Det fungerar riktigt bra, säger Eva Ahlman.

Swedavia jobbar hårt med energieffektivisering. Målet att spara två procent energi årligen från år 2010 har överträffats. Förutom akvifären har arbete med ventilationen och byte till LED-belysning varit de stora inslagen. Nya mål har satts upp för energieffektiviseringen. Från år 2015 ska vi Swedavia spara två procent årligen jämfört med de fyra senaste årens genomsnitt.

Säkerheten måste beaktas

Säkerhetstemat tog sedan över. Mats Bergdahl, informationssäkerhetsansvarig hos Swedavia, berättade om företagets säkerhetsarbete. Han började med en exposé över vad som kan vara begärligt för andra. Viktig information finns i allt; papper, ritningar, dokumentarkiv, datorer, databaser, anslagstavlor, webb, telefoner med mera.

Mats Bergdahl beskrev hanteringen av en säkerhetsfråga som börjar med en analys av trender och hotbild som landar i ett regelverk som ska styra teknik och beteende inom företaget. Allt för att nå en anpassad skyddsnivå mot hotet.

– Kan vi slappna av då? Nej, då börjar det roliga, då kommer en ny hotbild som inleder nästa analys och så vidare, sa Mats Bergdahl, som sedan gick in på vad den nya dataskyddsförordningen innebär för företagen.

Energy of things

”Så här kan digitaliseringen framtidssäkra fjärrvärmen” var temat för Anders Fredriksson som är ansvarig för digitalisering och smarta energisystem hos Energiföretagen. Han ser en utveckling framför sig där Internet of things” följs av energy of things – med smart teknik som fattar beslut åt oss. Han passade också på att avliva en myt:

– Fjärrvärmen ligger inte efter elen när det gäller digitalisering. Jämför till exempel ett avbrott i värmetillförseln med ett elavbrott. Det är lätt att ha kontroll på en undercentral, vid ett elavbrott blir det mörkt och man måste ringa till någon.

Han beskrev smarta energisystem och gick in på vikten av att jobba med cybersäkerhet. Här samarbetar Energiföretagen Sverige med berörda myndigheter för att ta fram ett utbildningspaket.

Nästkommande punkter i programmet tog först upp hur branschen kan höja sin leverans- och mätkvalitet med hjälp av matematiska modeller och digitala verktyg. Därefter beskrevs förändringar i samband med digitaliseringsprojekt som bland annat innehöll lagkrav inom mätning och mätinsamling.

Nya elregler även för fjärrvärme

Energiföretagens Matz Tapper beskrev nya elinstallationsregler som trädde i kraft 1 juli. Det som tidigare var ett personligt ansvar hos en behörig elektriker är nu ett företags ansvar. Det betyder att även fjärrvärmeföretag som monterar värmemätare ska klassas som elinstallationsföretag med krav på till exempel egenkontrollprogram. På energiföretagens hemsida finns mall för egenkontrollprogram. Det är skrivet för elnätsföretag men kan anpassas för fjärrvärmeföretag.

Matz tapper kom sedan igen i ett pass om skillnader och likheter mellan energimätning av värme och el. Dagen avslutades med en berättelse om mod, att förverkliga sina drömmar och våga göra det annorlunda. I en tid när det mesta med Mellanöstern förknippas med problem och konflikter snörde Kristina Paltén på sig löparskorna och korsade Iran, en sträcka på 1840 kilometer.

Konferensens andra dag dök djupare i konferensens tema och innehöll parallella sessioner, där den ena fokuserade på energimätare och den andra på fjärrvärmecentraler. Tekniska bestämmelse, standarder och driftserfarenheter varvades. Allt avslutades med ett gemensamt pass där bland annat Göteborg Energi redovisade ett projekt om energilagring och Energiforsk drog slutsatserna från det nyss avslutade stora projektet Fjärrsyn.