Sveriges första kompetensriksdag

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Onsdag 25 oktober 2017 går till historien då Sverige fick kompetensförsörjningsfrågorna på agendan. Näringsliv, politiker och civilsamhället samlade i riksdagens kammare för Sveriges första Kompetensriksdag.

Initiativtagare till Sveriges kompetensriksdag är bland andra riksdagsledamöterna Anna Wallén (s) och Åsa Coenraads (m). De har tillsammans med samverkansorganisationerna Automation Region, Energy Competence Center/Jobba i Västerås, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa skapat Kompetensriksdagen.

- Initiativet till Sveriges kompetensriksdag är sprunget ur insikten om att det hittills saknats en nationell plattform där arbetsmarknadens olika parter – skola, politik och näringsliv - kunnat mötas och diskutera en av vår tids största samhällsutmaningar: Hur ska vi gemensamt tillgodose samhällets nuvarande, och framtida, kompetensbehov? säger projektledaren Rasmus Palazzi från Energy Competence Center.

kompetensriksdagen

Bland de medverkande fanns Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, Jonas Albertsson, Atlas Copco och Irene Wennemo, statssekreterare.

Energiföretagen Sverige fanns på plats bland deltagarna, genom Anna Wärmé och Elin Fellers, som med stort intresse tog del av diskussionerna under dagen.

- Det görs mycket bra i vår bransch, som vi kan vara stolta över, och samtidigt göra mer, säger Anna Wärmé.

- Företagen har ju ett stort samhälleligt syfte, och behöver kommunicera det för att attrahera kompetens.

Ett exempel på hur detta kan gå till är genom att använda föreningens samarbetspartners Energy Competence Center och Arbetsmarknadskunskap, som tillsammans med energiföretag i landet, berättar för tusentals unga om den större meningen med teknik och energi.

Anna fortsätter:

- Innovativ kompetensförsörjning är avgörande. Vi ser att utbildningssystemet idag inte är heltäckande. Arbetet med att ta tillvara på bland annat nyanländas kompetens är viktigt. För våra medlemmars stöd finns flera verktyg och personella resurser inom föreningen för att hjälpa till med matchning och tänk kring mottagande av nyanlända.

Energiföretagen Sverige vill bidra till utvecklingen mot ett smartare energisystem som klarar att möta utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering. För detta krävs rätt kompetens och personer som kan göra resan tillsammans!