Årets KNEG-konferens om klimatneutrala godstransporter

Måndagen den 18 september höll KNEG (klimatneutrala godstransporter på väg) sin årliga resultatkonferens tillsammans med Trafikverket.

Fokus för årets KNEG-konferens var bland annat att blicka framåt och presentera slutsatser med fokus på utveckling inom transportsektorn och att diskutera vad branschen och politiken kan och bör göra för att nå framsteg i snabbare takt än vad som görs i dagsläget.

Sara Emanuelsson från Energiföretagen, med ansvar för bland annat fossilfria transporter, var där.

– Det var ett intressant program där medlemmar från både myndighets-, bränsle- och fordonssidan presenterade sitt arbete inom området fossilfria godstransporter. Energimyndigheten redovisade sitt uppdrag som sammanhållande myndighet för den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ett uppdrag som fortgår t o m 2018. Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018–2029 är på remiss till sista november. Bränsleproducenter som Agroetanol och Preem såg positivt på etanolen och HVO:ns bidrag till fossilfrihet i den tunga sektorn, och oroade sig inte för tillgången på råvara, där man menade att det svenska jord- och skogsbruket hade stor potential att öka sin produktion.

Den kanske mest intressanta presentationen ur vårt perspektiv var från Northvolt. Deras representant som jag fick tillfälle att prata med, har ju ett tätt samarbete med några av våra medlemsföretag, men trodde vi har anledning att samarbeta med oss som bransch i mycket större utsträckning än idag. De ser ju våra medlemmar både som kunder och leverantörer.

Fokus för konferensen var godstransporter, vilket Northvolt menade är ett segment som till skillnad från personbilssidan aldrig kommer att elektrifiera för sakens skull. Det måste alltid finnas en kommersiell grund. Fullt ut batteridrivna tunga lastbilar ligger långt in i framtiden. Dels på grund av att de kostar för mycket, dels för att de blir för tunga. Dock ser man från fler och fler städer krav på Zero Tail Emission (avgasfria fordon) i stadskärnor, vilket gör att det inom bara tio år kommer vara olönsamt att inte köra elhybrider. Batteriet kommer att vara en byggsten för alla framtida tunga vägtransporter, oavsett drivlina, menade Northvolt.

När det gäller deras egna planer på en litiumjonbatterifabrik, planerar de för 2500–3000 anställda i vad som kommer att bli världens största batterifabrik (idag har företaget 35 anställda). Den ska som bekant etableras antingen i Västerås eller Skellefteå och besked lär väntas i oktober. Storleken på fabriken drivs av kostnadskurvan på batterier; för att komma ned mot 100 USD måste man upp över 30 GW. De har baserat sitt lokaliseringsbeslut på att de får bästa miljöprestandan här i Norden och vill säkerställa denna genom att maximera sin kontroll över alla delarna i värdekedjan De talar till exempel om att undersöka brytning av fyndigheter i Norden. Likaså vill man förlägga en återvinningsanläggning för batterier intill sin fabrik.

Ett demonstrationsprojekt ska starta 2019 och man planerar för full kapacitet 2023. Northvolt beräknar att de kommer att vara den femte största elförbrukaren i Norden. Projektfasen är redan finansierad (kostnad 100 Mkr) och för förverkligandet av planerna behöver man 40 miljarder kronor, dock uppdelat i olika faser. Northvolts representant uttryckte goda förhoppningar om att få in dessa medel. De såg bland annat sina kunder, som för närvarande storsatsar på batteriteknik, som potentiella delägare. Kundsegmenten går från biltillverkare, som själva utvecklar produkten och kan önska skräddarsydda lösningar, till industrikunder som inte är lika avancerade och mer kan tänkas vara intresserade av färdiga lösningar. Energilagring var också ett givet kundsegment.

– Samtliga deltagare – inklusive Northvolt – var i alla fall överens om att vägen till fossilfrihet inte var en fråga om antingen eller, utan både och. Det går inte att utesluta någon tekniklösning, utan de måste på medellång sikt komplettera varandra i olika tillämpningar. Batterier och el kan dock inom en snar framtid antas utgöra ett alltmer betydande inslag i godstransporter på väg, avslutar Sara Emanuelsson.

 

Fakta om KNEG

KNEG är ett samarbetsprojekt med 13 aktiva medlemmar som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Man arbetar främst inom följande områden för minskad klimatpåverkan:

  • effektivare transporter
  • effektivare fordon
  • utökad användning av förnybara drivmedel

Resultatrapporten som ges ut varje år i samarbete med Chalmers och Trafikverket ger en översikt av utvecklingen hittills inom svenska godstransportsektorn på väg samt en redovisning av utsläppsbesparingar inom samarbetet KNEG.
Sedan 2007 har utsläppen från tunga lastbilar minskat med strax över 25 procent. Utvecklingen har framförallt drivits av ökad användning av biodrivmedel men även av bränslesnålare fordon och ett trafikarbete som minskat något.
Medlemmarna i KNEG lyckades under 2016 åstadkomma utsläppsbesparingar på 700 000 ton koldioxid – till stor del tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel.