Oförändrad tilläggsavgift för balansansvariga företag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har fattat beslut om tilläggsavgiften för att finansiera effektreserven. I och med att det handlar om en gemensam nordisk balansavräkning sätts avgiften i Euro. Avgiften är i övrigt oförändrad.

 

För att finansiera effektreserven tas en särskild tilläggsavgift ut på de balansansvarigas förbrukning i koncessionspliktiga nät vardagar klockan 06–22 under perioden 16 november–15 mars. Avgiften är 0,430 Euro per MWh, och gäller således tillsvidare från och med den 16 november 2017.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats