Cyberattack mot europeisk energisektor

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under den senaste veckan har massmedia rapporterat om den så kallade hackergruppen Dragonfly, som har angripit aktörer i den europeiska energisektorn. Detta är ett av många exempel där antagonister söker efter sårbarheter i - och möjligheter att ta kontroll över - vår energiinfrastruktur.

Med anledning av denna och andra liknande händelser verkar Energiföretagen för ett närmare samarbete med olika statliga myndigheter, som Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet är att stärka och höja beredskapen för att möta och hantera detta slags hot och utmaningar.

- Jag vill återigen uppmana medlemsföretagen att vara extra uppmärksamma. Det handlar om att vara försiktig med länkar och dokument från okända avsändare, försiktighet med öppna wifi-nätverk och att säkerställa att programvaror är uppdaterade. Det är också av vikt att avsätta resurser och upparbeta rutiner för ett systematiskt säkerhetsarbete, säger Anders Fredriksson, ansvarig för digitalisering och smarta energisystem på Energiföretagen Sverige.