EU: En halv seger för fasta biobränslen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

I mitten av september röstade Europaparlamentet nej till EU-kommissionens förslag om hur medlemsländerna ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid från skogsbruk. Framför allt Sverige och Finland har motsatt sig förslaget eftersom det hotar vårt skogsbruk och möjligheten att använda mer bioenergi. Beslutet i Europaparlamentet är en seger - men ännu är inte frågan avgjord.

En viktig fråga var om framtida ökningar av skogsavverkningen ska räknas som utsläpp om ett medlemsland avverkar skog mer än man gjort historiskt. Parlamentet röstade för att stryka den begränsningen.

Den svenska skogen kompenserar redan för merparten av Sveriges utsläpp, mer än 80 procent, och det finns utrymme att använda mer skog, samtidigt som skogen växer ytterligare.

Både svenska och finska EU-parlamentariker har engagerat sig i frågan och de lyckades alltså få med sig Europaparlamentet på beslutet att medlemsländerna tillåts öka sin skogsavverkning. Dessutom erkände parlamentet att skogen är en fråga om den nationella kompetensen och bör avgöras av medlemsstaterna.

Men slaget är ännu inte vunnet. Nästa steg i beslutsprocessen är ministerrådet, där EU-ländernas regeringar ska komma överens. De har två möten, den 13 oktober och den 19 december. Förhoppningsvis får Sverige med sig de andra länderna för ett tydligt besked om att EU inte ska styra över svenskt skogsbruk och därigenom begränsa möjligheterna att använda bland annat biobränsle i energiproduktionen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se