Fjärrvärmecentraler och energimätare – säkra en konferensplats

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 18–19 oktober arrangerar Energiföretagen Sverige årets konferens ”Fjärrvärmecentraler och energimätare” på Arlanda. Som vanligt bjuds nyheter, aktuella perspektiv i olika frågor och en intressant mix av kollegor att utbyta erfarenheter med. Årets tema är säkerhet – ett mycket aktuellt ämne.

På konferensens första dag diskuterar vi händelser i omvärlden med fokus på bland annat digitalisering och trygga it-lösningar. Under dag två väljer deltagarna själva om de vill fördjupa sig i fjärrvärmecentraler eller energimätare på förmiddagen. På eftermiddagen förenas alla i ett gemensamt pass som berör alla.

Ett axplock med highlights under konferensen med olika dimensioner:

  • Från Energiföretagen kommer Anders Fredriksson och talar om hur vi med digitaliseringens hjälp kan skapa nya värden i fjärrvärmenäten. Alltså hur inkomsterna kan öka på annat sätt än att vässa verkningsgraden i anläggningen.
  • Anna-Lisa Osvalder, professor på Chalmers i Göteborg, talar på temat ”Tyst kunskap”, om att ta hand om kunskap och erfarenheter som en person exempelvis har i ett kontrollrum. Hon har forskat på hur den tysta kunskapen hos personer kan komma fram och synliggöras. Hur kan vi andra få del av en persons erfarenheter.
  • Certifiering av fjärrvärmecentraler – vad gäller i framtiden? Om detta berättar Thomas Lummi från Energiföretagen. CWA 16975:2015 "Eco-efficient Substations for District Heating" utgör kraven för större fjärrvärmecentraler och Euroheat & Power tar nu fram certifieringsregler. På Energiföretagen Sverige finns tekniska bestämmelser om certifiering av centraler. Vad gäller i framtiden för certifiering av fjärrvärmecentraler?

Så anmäl er redan idag. Det gör ni enklast här.