Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla fortsätter i ny form

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Forskningsprogrammet Fjärrsyn avslutades vid årsskiftet men det betyder inte att forskningen slutar. Energiforsk, som har drivit programmet de senaste åren, kommer att fortsätta forskningen, bland annat genom att utveckla ett nytt forskningsprogram. Nu erbjuds alla företag att teckna sig för ett forskningsabonnemang. Anmäl dig denna vecka!

Energiforsk gick tidigare i höst ut med erbjudandet om att teckna ett forskningsabonnemang. Syftet är att erbjuda även mindre organisationer, som ibland har svårt att hitta tiden att engagera sig även i viktiga frågeställningar, möjligheter att bidra och följa forskningen även fortsatt.

Forskningsabonnemanget inom kraft, värme och kyla innebär att ditt företag erbjuds:

  • sammanfattningar av pågående forskningsprojekt
  • tidig information om ny rön
  • nätverksträffar med tillämpningsexempel och erfarenhetsutbyte
  • rabatt på utvalda seminarier och studiebesök

Genom att vara med i abonnemanget är det möjligt att fortsätta den långa forskningstradition som finns inom fjärrvärmeområdet. Bara sen Fjärrsyn startade 2006 har programmet bestått av nära 200 projekt som har genererat viktig och användbar kunskap till fjärrvärmebranschen.

Kostnad för forskningsabonnemang

Ditt företags kostnad för forskningsabonnemanget avgörs av storlek. De lite mindre företagen betalar 20 000 kr per år och de som är större betalar 50 000 kr per år. Abonnemanget sträcker sig från september 2017 till september 2019 med fakturering för hela perioden under det första kvartalet 2018.

För företag som är extra intresserade finns det dessutom möjlighet att gå in i programmet FutureHeat (efterföljare till Fjärrsyn) med större kraft och engagemang genom att vara med i styrgrupper och fokusgrupper.

Svara senast den 15 september

För att komma igång med forskningen redan nu i höst behöver Energiforsk ha svar från ditt företag senast den 15 september. Mer information och anmälan hittar du på Energiforsks webbplats

Här hittar du mer information och rapporter från Fjärrsyn (Energiforsks webbplats).