Nordenergi mötte upp på Färöarna

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På Nordenergis årsmöte på Färöarna rådde stor samsyn mellan de nordiska branschföreningarna kring betydelsen av nära samarbete. Inte bara inom branschen men också ländernas regeringar, systemoperatörer och tillsynsmyndigheter. Dessutom betonades vikten av samarbete och samordning för att få en starkare röst i Bryssel.

Den 11-12 september hölls årsmöte i Nordenergi - samarbetet mellan de nordiska branschföreningarna. Inom Nordenergi samarbetar organisationerna kring hur vi gemensamt kan påverka politik och myndigheter för att utveckla regelverken som omger energisektorn, framför allt kring elmarknaden och dess infrastruktur. På årsmötet representeras organisationerna av respektive vd och ordförande. Från svensk sida deltog Monica Karlsson, ordförande i Energiföretagen Sverige och till vardags vd för Halmstad energi och miljö samt Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

14 förslag för starkare samarbete

Det var stor samsyn på årsmötet kring betydelsen av ett gott samarbete i branschen, men också mellan de nordisk TSO:erna, reglerarna och regeringarna. Jorma Ollila har på uppdrag av Nordiska ministerrådet presenterat sin rapport med 14 förslag till ett starkare nordiskt samarbete på energiområdet. Det har fokus på samarbetet mellan regeringar och myndigheter. Nordenergi var eniga om att det från branschens sida är prioriterat att etablera ett Elmarknadsforum mellan politik, myndigheter, stamnätsoperatörer, marknadens aktörer - vilket var ett av Ollilas förslag. En slutsats från mötet var att ta fram ett konkret förslag och spela in till våra respektive regeringar, med sikte på att få till stånd ett beslut under hösten.

Fokus på gemensam Bryssel-agenda

Nordenergi arbetar även tillsammans för att gemensamt påverka energipolitiken i Bryssel. Vi har exempelvis ett gemensamt kontor i Bryssel där våra Brysselrepresentanter sitter, tillsammans med några medlemsföretag som också har representation i Bryssel. Just nu är det stor aktivitet i EU eftersom det stora paketet Clean Energy for all Europeans förhandlas. Ett paket som innehåller förslag till flera revideringar av direktiv och förordningar på EU-nivå. Vår europeiska elbranschförening Eurelectric håller därtill just nu på att tar fram en vision för sin verksamhet. Dessa europeiska frågor var därför också en del av agendan, med syfte att samordna våra positioner.

-  Mitt intryck av mötet är att i tider av förändring så känns samarbete över gränserna allt viktigare. Både för att stärka arbetet med den nordiska elmarknaden men också för att vi tillsammans kan bli starkare i europeiska sammanhang vilket är en styrka för små länder som oss här i Norden, säger Pernilla Winnhed vd Energiföretagen.

Nordenergi är organiserat i ett antal olika arbetsgrupper och nätverk och i vinter sker en översyn av grupperna och deras uppdrag. Gruppen enades om att då starta upp ett nytt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte om cybersäkerhet, en fråga som blir allt mer aktuell i samhället liksom i energibranschen.