Rådslag om elhandlarcentrisk modell

Publicerat av: Catherine Lillo ·

Vill du vara med och påverka framtidens modell för slutkunder på elmarknaden? Har du inspel på det förslag till ny marknadsmodell som Energimarknadsinspektionen (Ei) lagt fram?

Välkommen till Arlanda 21 september eller Nässjö 28 septermber för att diskutera Ei:s förslag till en ”Ny modell på elmarknaden” som lämnades över till regeringen i slutet av juni. Den föreslagna reformen påverkar hela värdekedjan och bedöms få stora konsekvenser för såväl kunder som för elmarknadens aktörer.

Branschen har fått möjlighet att lämna inspel på Ei:s förslag till den 24 november. För Energiföretagen Sverige är det mycket angeläget att tillsammans med våra medlemmar bearbeta förslaget i sin helhet och utforma ett branschgemensamt inspel.

Se remissen här.

Anmälan till rådslagen görs via den här länken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se