”Standardiseringsarbete är centralt för att stärka branschens konkurrenskraft!”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energibranschen finansierar tillsammans med Svenska Kraftnät ett omfattande Energiforskprogram för standardisering. Arbetet sker inom ramen för SIS – Swedish Standards Institute, och SEK – Svensk Elstandard.

Att standardiseringsarbete är viktigt understryks av Viktoria Neimane, chef Nätteknik på Vattenfall Eldistribution (bilden). Hon menar att standarder är viktiga för att energibranschen ska kunna både hantera de utmaningar och möjligheter som branschen står inför nu och i framtiden. Hon säger:

– Utifrån min roll på Vattenfall ser jag att det finns pengar att tjäna på att energibranschen engagerar sig i standardiseringsarbetet. Internationell standardisering bedrivs oberoende av om Sverige är med eller inte. Konsekvenserna om Sverige inte är med kan vara att vi får leva med standarder eller normer som inte tar hänsyn till svenska eller nordiska förhållanden. Det kan leda till dyra konsekvenser. En annan dimension är intressen från andra branscher som påverkar normer och standarder som har påverkan på energibranschen. Alltså, nyttan med medverkan och bevakning av standardiseringsarbete ligger ofta i att bevaka nationella och branschens intressen i standardiseringsarbete.

Expertgrupper driver arbetet

Arbetet inom de olika standardiseringsorganen är upplagt på liknande sätt med olika expertgrupper och tekniska kommittéer som identifierar problem och behov och vad som kan lösas genom en gemensam standard. Många av de arbetande grupperingarna har representanter från medlemsföretagen i Energiföretagen och i grupperna finns oftast också andra företagsintressen representerade. Många svenska standarder är skuggarbete mot de internationella standardiseringsarbetena och svenska anpassningar kan ibland behövas.

– Energiföretagen Sverige har under 2017 gjort en genomlysning av branschens standardiseringsarbete för att säkerställa att riktningen ligger i linje med Energiföretagens nya uppdrag. Arbetet har resulterat i en strategi som är ett levande dokument och arbetet med att vässa standardiseringsarbetet fortsätter under 2018, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem.

Chans för medlemsföretagen

I strategin lyfts till exempel fram nya viktiga områden som behovet av ökad digitalisering och ökat cybersäkerhetshot.

– Standardiseringsarbete är ett långsiktigt åtagande och jag kan bara understryka vikten av att medlemsföretagen själva deltar i arbetet rent praktiskt. Det finns inte bara pengar att tjäna på bra standarder utan standarderna om till exempel krav på mätare, elbilsladdare, styr- och kommunikationssystem samt turbiner och generatorer blir bättre om de som har kunskapen är med och utformar kraven, avslutar Viktoria Neimane.

Om du vill veta mer om branschens standardiseringsarbete så arrangerar Energiforsk en avgiftsfri konferens i Energiföretagen Sveriges lokaler i Stockholm den 9 november 2017.

Läs mer och gör anmälan på Energiforsks webbplats.