Välkommen Thomas Forsberg

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Energiföretagen välkomnade Thomas Forsberg som ny ansvarig för värme- och kylmarknadsfrågor på enheten Energisystem, i början av september. Thomas kommer närmast från Södertörns fjärrvärme.

Thomas började sin karriär inom dåvarande ABB-Atom och arbetade på Forsmark 3 och Oskarshamn 3 med reaktor och interna system som montage- och serviceingenjör.

thomas forsberg

- Jag började med fjärrvärme en bit in på 80-talet. Passade då på att läsa kraft och värme uppe på KTH. Fram till mitten av 90-talet arbetade jag med utredningar, projektledning och IT samt gick under tiden på produktionsberedskap för att förstå verkligheten. Ett kortare avhopp i slutet på 90-talet och under drygt 3 år var jag driftchef för en avfallsanläggning söder om staden. Här hanterades exempelvis bränslehantering och askor samt biogas. Under de senaste åren var huvudinriktningen distribution och kund ledningssystem samt marknadsfrågor på Södertörns Fjärrvärme, berättar Thomas.

Sedan 2004 har han dessutom läst nästan halvtid på universitetet i ämnen som ex marknadsföring, juridik processledning och psykologi och tog en magisterexamen i företagsekonomi.

Att börja i branschföreningen är så klart förknippat med att få träffa nya medarbetare, ny miljö och kultur samt att få lära sig massa nya saker. Thomas motiverar varför det är så spännande med att jobba i energibranschen:

- Branschen befinner sig i en stor förändring då ny teknik för elproduktion och lagring blir en utmaning tillsammans med energibesparingar samt ny byggteknik. Vår palatsteknologi med höga fasta kostnader utmanas när kunden i stället vill ha stor påverkan direkt på sina energikostnader. Energibranschen och dess systemsyn täcker även exempelvis avfallsbranschen och byggbranschen. Detta gör att det är utmaningen i helhetssyn samt detaljer som gör det intressant, säger Thomas.

Thomas tar över rollen som rådssekreterare för rådet för värme- och kylmarknad, värmemarknadskommittén samt håller i Prisdialogen.