15-minutersavräkning senast 18 december 2020 – arbetet har startat

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De nordiska systemoperatörerna har startat ett projekt med mål att införa 15 minuters avräkningsperiod, som en del av det europeiska regelverket om balanshållning (Guideline on Electricity Balancing). Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige, kallar detta den största förändringen på elmarknaden sedan elområdena infördes år 2011. Det är hög tid att påbörja arbetet ute hos företagen.

Lyssna på Magnus Thorstenssons sammanfattning av frågan här på en minut.

Nordisk och svenskt projekt

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemoperatörer (Statnett, Fingrid och Energinet) har startat ett projekt – Higher time resolution – med målsättning att införa 15 minuters avräkningsperiod i Norden. Ambitionen är att vara klara redan till den den 1 juli 2020, vilket är snabbare än den 18 december samma år då det krävs att det ska vara klart.

Parallellt med det nordiska projektet har Svenska kraftnät startat ett nationellt projekt – Finer time resolution – som inbegriper marknadens aktörer och intressenter. Med 15 minuters avräkningsperiod ska alla obalanser avräknas för en period på 15 minuter istället för dagens 60 minuter. Samtidigt ska aktörerna på marknaden få möjlighet att handla 15-minutersprodukter på intradagmarknaden.

Första möte genomfört

Svenska kraftnät genomförde ett första Skype-möte med 60-talet anmälda energiföretag den 10 april. Nu startar arbetet med att införa 15-minutersavräkning av mätvärden. Projektledare från Svenska kraftnät Nordine Aboudrar gick igenom bakgrund, hur elmarknaden påverkas och tidplanen.

Mötet avslutades med att företagen fick ställa frågor till Svenska kraftnät. Varför införs detta? Utöver fördelar med en harmoniserad avräkningsperiod för den gemensamma europeiska elmarknaden, nämner Svenska kraftnät att marknadens aktörer får en bättre möjlighet att planera produktion och genomföra handel som matchar den kontinuerliga lastförändringen. Det ger också en mer korrekt prissättning och strukturella obalan­ser kan minskas.

Måste alla mätare bytas ut frågades. Svensk kraftnät svarade att det inte handlar om en ny mätarreform, där alla mätare måste bytas ut. En annan fråga handlade om den så kallade hubben inom den elhandlarcentriska modellen ska införas samtidigt, om det är realistiskt att båda dessa förändringar kan genomföras parallellt. Båda dessa frågor ska analyseras.

Samarbete med marknadens aktörer

För marknadens aktörer handlar det om stora förändringar i systemen. Med tanke på leveranstider måste arbetet påbörjas snabbt för att tidplanen ska hålla. Det konkreta utvecklingsarbetet måste sannolikt påbörjas redan detta år, var en av kommentarerna på mötet.

En arbetsgrupp ska bildas tillsammans med Energiföretagen Sverige och medlemsföretag. Svenska kraftnät tar tacksamt emot frågor och inspel så snabbt som möjligt också för den analys som ska göras nu. Det går att vända sig till Svenska kraftnät när som helst. Svenska kraftnät kommer att bjuda in till aktörsmöten och kontinuerligt publicera projektinformation.

Energiföretagen Sverige ska fortlöpande informera om projektets framskridande i sina kanaler mot medlemsföretagen. Under höstens regionmöten ska till exempel information om 15-minutersavräkningen ingå.

Kontakt och mer information

Läs här på svenska kraftnäts webb. Här finns tidplan och viktiga dokument. Svenska kraftnät rekommenderar speciellt att läsa Cost Benefit Analysis.

Bilder från mötet den 10 april.

Kontakta Nordine Aboudrar, nordine.aboudrar@svk.se, för ytterligare information.

Kontaktpersoner hos Energiföretagen Sverige:

Magnus Thorstensson, magnus.thorstensson@energiforetagen.se.

Kalle Lindholm,
kalle.lindholm@energiforetagen.se.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se