Domar från kammarrätten har vunnit laga kraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kammarrätten har meddelat domar i tre olika typer av ärenden som rör gas- och elnät. Dessa domar innebär bland annat att ett antal elnätsföretag kan begära sin intäktsram ändrad för perioden 2012-2015 förutsatt att detta görs senast 28 juni 2018.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se