Europaparlamentet godkänner revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Europaparlamentet godkände den 17 april det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som förhandlats under närmare ett och ett halvt års tid. Ministerrådet väntas ta ett formellt slutligt beslut om direktivet inom en månad och därefter kommer publicering av direktivet att ske.

Revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda är det första lagstiftningsförslaget inom det så kallade vinterpaketet, där det nåtts en överenskommelse mellan ministerrådet och Europaparlamentet. En stor majoritet röstade för direktivet i Europaparlamentets omröstning med 546 röster för, 35 emot och 96 som avstod. 

När direktivet formellt har trätt i kraft har medlemsländerna 20 månader på sig att genomföra EU-direktivet i nationell lagstiftning. Detta innebär att svensk lagstiftning kan väntas vara på plats omkring årsskiftet 2019/2020.

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Medlemsländerna ska ta fram långsiktiga energirenoveringsstrategier med sikte på hög energieffektivitet och koldioxidfrihet i bebyggelsen till 2050.
  • Laddinfrastruktur för elfordon i bebyggelsen främjas genom minimikrav på laddinfrastruktur för parkeringar med fler än tio parkeringsplatser. I nya lokalbyggnader och lokaler som genomgår större renoveringar ställs krav på minst en laddstolpe och förberedelser för laddinfrastruktur för minst var femte parkeringsplats.  
  • Kraven på regelbundna inspektionsförfaranden för värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader förenklas men breddas samtidigt till att gälla fler typer av installationer med en effekt överstigande 70 kW. Dagens alternativa förfarande med information och rådgivning, och som tillämpas i Sverige idag, kvarstår.
  • Krav införs på att byggnader ska använda byggnadsautomationssystem för drift och övervakning från och med 2025, i de fall det bedöms vara tekniskt och ekonomiskt lämpligt.
  • Likabehandling av förnybar energi i beräkningsmetoden av en byggnads energiprestanda oavsett om den är producerad inom eller utanför byggnadens tomtgräns. 

Läs mer om beslutet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se