Fem färska propositioner med energiinriktning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Igår, torsdagen den 12 april, presenterade regeringen fem propositioner av vikt för energiföretag. De berör elnäten, vattenkraft, kärnkraft, en klimatstrategi och energipolitikens inriktning, där nya riktlinjer för energipolitiken tas av riksdagen.

Propositionen om energipolitikens inriktning är speciell eftersom det är över 20 år sedan riksdagen senast beslutade om den energipolitiska inriktningen. Det skapar förutsättningar för en långsiktig och stabil energipolitik.

Propositionerna kan läsas på regeringens webbplats här:

Energiföretagen Sverige återkommer med kommentarer och analyser av de inkomna propositionerna.