Nätverket Mötesplatsen sammanför nyanlända med energibranschen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschen behöver rekrytera personal och många av de som invandrat till Sverige de senaste åren har både rätt kompetens och erfarenhet. Med nätverket Mötesplatsen erbjuder Energiföretagen Sverige nyanlända ingenjörer en möjlighet till kompetensutveckling och tillfälle att träffa företag som har behov av att rekrytera.

Elin Fellers, ansvarig på Energiföretagen för nätverket Mötesplatsen och andra aktiviteter som riktar sig till nyanlända, förklarar hur hon ser på det viktiga arbetet med integration och mångfald på arbetsplatsen.

- En avgörande faktor för att få ett jobb i Sverige är att känna till hur arbetsmarknaden fungerar och hur den bransch ser ut där man vill arbeta. Man behöver ha ett nätverk som både kan tipsa om jobben, ge en inblick i vad som krävs och kanske även förmedla kontaktvägar till arbetsgivare. Med Mötesplatsen vill vi bidra till att nyanlända ingenjörer, med specialistkunskap inom energi, får större branschkännedom och möjlighet att skapa sig ett professionellt nätverk. Men nätverket är också en möjlighet för våra medlemsföretag. Här finns en chans att få möta människor med gedigna utbildningar och som verkligen gör allt för att visa vad den kan.

Tror du att de nyanlända kan vara med och avhjälpa brist på arbetskraft i energisektorn?

- Ja absolut! Men jag tror att vi måste bli bättre på att tänka brett i de här frågorna – en utländsk högskoleutbildning kommer aldrig exakt motsvara en svensk dito. Arbetserfarenheter från mellanöstern kommer aldrig vara desamma som om de vore inhämtade i Norden. Men det behöver inte innebära ett problem för svenska företag – tvärtom – det innebär kompetens som kan utveckla och bidra med nya perspektiv och det är väl egentligen vad alla företag efterfrågar.

I gruppen Mötesplatsen ingår 14 personer med skiftande utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter. Att möta och handleda de nyanlända, många har kanske flytt från krig, har det berört dig på något sätt?

- Att möta människor som har emigrerat av olika anledningar och som vill nystarta i Sverige är att möta människor med oerhört många drivkrafter och stor önskan om att få visa vad de går för. Jag är jätteglad över att få lära känna de här personerna. Jag blir engagerad och vill att alla andra ska se den stora potential som finns i den här gruppen.

Läs mer om Mötesplatsen, vårens program och hur du som medlemsföretag kan engagera dig

Vill du träffa deltagarna i Mötesplatsen?

Mötesplatsen besöker bland annat Fjärrvärmedagarna den 25-26 april. Om du är anmäld så varför inte passa på att också boka en lunch med en av deltagarna för utbyte av tankar, idéer och erfarenhet? Skicka i så fall ett mejl med ditt namn, funktion och företag till intresseanmalan@energiforetagen.se 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se