Prisdialogen ger bättre förutsägbarhet och rimliga prisändringar

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Prisdialogen, modellen för lokal prisdialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag, har utvärderats. I den årliga utvärderingen tyckte hela 80 procent av Prisdialogens kunder att de fått tydlig information i god tid inför prisändringar. De anser också att prisändringarna varit rimliga och enligt förväntningarna, i större utsträckning än övriga kunder, skriver Prisdialogen i ett pressmeddelande.

- Utvärderingen, som gjorts av analysföretaget Kontigo är ett gott betyg till fjärrvärmeföretagen i Prisdialogen. Det är tydligt att modellen leder i rätt riktning i ambitionen att skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme, konstaterar Lina Enskog Broman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige. Hon är också en av branschens representanter i Prisdialogens partssammansatta arbetsgrupp.

- Prisdialogen omfattar redan 72 procent av fjärrvärmeleveranserna, men självklart arbetar vi hårt för att ännu fler företag ska ansluta sig. Det har hela branschen mycket att vinna på, i strävan att vara transparant och därmed öka förtroende. Prisdialogerna har ofta kommit att handla även om klimatfrågor, ett intresse hos kunderna som också utvärderingen bekräftar. Under 2018 pilottestar vi därför Klimatdialogen - en ny dialog för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna och öka möjligheterna att samverka mer mellan kund och energibolag för att minska klimatpåverkan. Jag hoppas att det ska öka intresset för Prisdialogen ytterligare, säger Lina Enskog Broman.

I ett pressmeddelande från Prisdialogen som lyfter utvärderingen uttalar sig också Leif Linde, vd för Riksbyggen och ny ordförande för Prisdialogen:

– Det är mycket glädjande att Prisdialogens arbete skapar konkret nytta för kunderna och har en positiv inverkan på fjärrvärmemarknaden, säger han.

Syftet med utvärderingen är att följa upp hur väl Prisdialogen uppfyller sina mål, att se förändringar över tid och att bidra till utvecklingen av Prisdialogen. Årets utvärdering visar glädjande att den totala nöjdheten med fjärrvärmeleverantören är högre bland kunderna som deltagit i Prisdialogen, jämfört med övriga kundkategorier. De som deltagit i Prisdialogen är också i större utsträckning än övriga kunder mer nöjda med sin leverantör idag jämfört med för ett år sedan.

Läs mer i Prisdialogens pressmeddelande.

Prisdialogens logotyp

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se